Verantwoording K

Laatste aanvullingen en wijzigingen

December 2019: Website opnieuw gebouwd, in WordPress.

Scope

Het accent in de database ligt op personen die een aan Könemann verwante naam dragen. Hiertoe reken ik Könnemann, Kunemann, Kunneman, Keuneman en dezelfde namen met een C. Omdat dezelfde persoon regelmatig onder verschillende namen voorkomt is het soms arbitrair onder welke naam de primaire vermelding plaats vindt.

Voor deze naamdragers heb ik verder geen beperking gehanteerd: iedereen met zo’n naam in Nederland heb ik opgenomen als ik er gegevens van tegen kwam.

Afstammelingen van vrouwelijke naamdragers zijn maar heel beperkt zijn opgenomen. Dat geldt eveneens de voorouders van vrouwen die met een ‘Könemann’ zijn getrouwd.

Alle mij bekende Duitse voorouders zijn opgenomen. Daarnaast zijn alle gegevens opgenomen van het Kirchspiel Lavelsloh en vele (maar nog lang niet alle) van het Kirchspiel Warmsen.

Phocas Kroon heeft een vrijwel volledige inventarisatie van de dragers van de namen Koeneman, Konneman en Conneman in Nederland heeft uitgevoerd. Deze zijn tot een andere oorsprong te herleiden dan de Nederlandse dragers van de namen Könemann, Kunneman en Kuneman. Daarom heb ik deze gegevens niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor de vele Duitse dragers van de naam Könemann die hij vermeldt uit de plaatsen Borgholzhausen/Halle Stadt/Minden/Hartum/Hahlen/Münchehagen/Herdecke. Hartum/Hahlen en Minden liggen hemelsbreed slechts 20 km ten zuiden van Warmsen, Münchehagen 30 km ten oosten. Zijn inventarisatie toont in elk geval aan dat de naam Könemann in de 17de eeuw in de regio Osnabrück – Hannover al veelvuldig voorkwam. Veel Könemannen uit deze regio zijn wel terug te vinden op de website van de Amerikaanse afstammeling J Koeneman (zie Links). Ook niet ver daarvan vandaan liggen Exten en Hohenrode. Veel Könemannen uit die plaatsen zijn te vinden op de site van Heinrich Brand (Brand’s Ahnen: http://brands-ahnen.brand-heinrich.de/index.htm). Een link met Nederlandse Könemannen heb ik echter niet aangetroffen.

Het vererven van de familienaam

In Duitsland (evenals in Oost-Nederland) is lang niet altijd sprake van patriarchale naamsoverdracht. Op de website van het Ortsfamilienbank Lavelsloh is daarover de volgende toelichting te vinden:

“Bei den Familiennamen galt bis etwa 1780 die Praxis, dass der einheiratende Mann den Namen der Ehefrau annahm. Heiratete er eine Witwe, führte er den Namen des verstorbenen Hofbesitzers fort.
In der Folge wurde aber vielfach bei Geburten und Sterbefällen immer wieder auch der Geburtsname des Ehemannes als Familienname verwendet. Bei der Zusammenstellung der Familien ergab sich dadurch ein buntes Namensbild. Einige Kinder führten den Familiennamen der Mutter, andere den des Vaters, obwohl der wiederum bei der Einheirat den Namen der Frau übernommen hatte. Im Todesfall starb der Vater unter Umständen wieder unter seinem Geburtsnamen, und auch die nach dem Namen des einen oder anderen Elternteils getauften Kinder heirateten und/oder starben manchmal später unter dem Namen des anderen Elternteils. Vielfach wurden bei den Taufen auch beide Familiennamen erwähnt (“Möhring oder Buschmann”, “Buschmann sive Möhring”, Möhring alias Buschmann”, usw. – Manchmal kam auch noch der Hofname ins Spiel, so dass sich Namenskonstruktionen wie “Buschmann oder Möhring sive Sudbrink” ergaben.

Obige Umstände haben die Zusammenstellung der Familien sehr erschwert und könnten trotz größter Sorgfalt möglicherweise auch eine Fehlerquelle gewesen sein.”

Deze wijze van naamsvererving doet zich zeker ook voor bij de Könemannen.

Bronnen

Naast de standaardbronnen voor genealogisch onderzoek (plaatselijke en regionale archieven met DBT-registers, gegevens van de burgerlijke stand e.d., tegenwoordig gelukkig ook steeds meer online toegankelijk) heb ik gebruik kunnen maken van het werk van ‘collega-genealogen’, die een boost geven aan de beschikbare informatie. De belangrijkste bronnen wil ik speciaal vermelden:

Ger Könemann; Phocas Kroon, uit Eindhoven; Bob Kernkamp, uit Wormerveer; Koen Könemann, uit Sluis (overleden 2005); de “Collectie Zeeman” bij het CBG; de verzameling familieberichten van het CBG; de Ortsfamilien-Datenbank Lavelsloh (www.ortsfamilienbuecher.de) ; het archief van het Kirchspiel Warmsen (Kirchenbuchamt Hannover); de collectie Gernot Wünkhaus (microfilm 2373175, familysearch.org); Hak Anton Kuneman; mijn familie

Dubbele personen

Het is mogelijk dat eenzelfde persoon meer dan eenmaal in de database voorkomt. Dat komt omdat ik dan niet ondubbelzinnig heb kunnen aantonen dat het om hetzelfde individu gaat. Zo zijn er heel wat personen die Johann Heinrich Könemann heten, maar waarvan de gegevens te onvolledig zijn om te kunnen beoordelen in welke gevallen het om dezelfde persoon gaat.

Techniek

De gegevens van deze database zijn verzameld in Brother’s Keeper, een sharewareprogramma (http://bkwin.com).

De database wordt vanaf november 2010 op de website ontsloten dmv Humogen_PHP. Hierdoor zijn de gegevens veel toegankelijker en kunnen gebruikers ook eigen overzichten produceren (zie tabblad Hulp).

De overige pagina’s van de site zijn gemaakt in WordPress

Privacy

Mijn database bevat alle mij bekende personen, die binnen mijn zoekprofiel vallen. Van nog levende personen zijn echter geen gegevens vermeld.