Van Lenthe

Fam. Van Lenthe – Kaatman, ca. 1929

De Brummense familie Van Lenthe was een geslacht van vrachtrijders, te beginnen met Hendrik Jan van Lenthe. Hendrik Jan van Lenthe is in 1833 in Dalfsen geboren en nam in 1892 (59 jaar oud!) het koetsiersbedrijf van zijn zwager over en startte het transportbedrijf als bodedienst tussen Zutphen en Arnhem. Zoals alle transportbedrijven in die tijd bediende hij zich van paardentractie.

Na de eerste wereldoorlog, nadat zijn beide zoons het bedrijf overgenomen hadden, investeerde het bedrijf in gemotoriseerd materieel. Na Hendrik Jan gaven nog 3 generaties Van Lenthe leiding aan dit bedrijf, dat na de tweede wereldoorlog een sterke expansie meemaakte. Inmiddels is naam van het bedrijf verdwenen, door enkele opvolgende fusies.

In de omgeving van Dalfsen wonen nog steeds veel Van Lenthes. De naam Van Lenthe is in alle gevallen ontleend aan de buurtschap Lenthe, bij Dalfsen. Bij de officiële invoering van het bevolkingsregister in 1811 werd het voeren van een achternaam verplicht en in de registers van naamsaannemingen die in het Historisch Centrum Overijssel te vinden zijn, is een lijst van 28 personen te vinden die in 1812 en 1821 de naam Van Lenthe hebben aangenomen. Die personen vormen 5 families.

Voor de intrede van het bevolkingsregister werd de achternaam Van Lenthe door geen van de inwoners van die plaats gevoerd. Uit naspeuringen van mijn Oom Wim en bevestigd in Genlias, konden als voorouders worden getraceerd Hendrik Gerrits en Jennigje Rutgers. Hendrik Gerrits komt op de lijst van naamsaannemingen echter niet voor evenmin als hun kinderen, die het patroniem Hendriks zouden moeten voeren.

De kerkboeken uit Dalfsen zijn op internet toegankelijk, maar de informatie is summier in vergelijking met de huidige Burgerlijke Stand. Bovendien bleken er verschillen personen met de naam Hendrik Gerrits en Jennigje Rutgers te leven rond 1800. Toen ik een koppel Hendrik Gerrits/Fennigje Rutgers vond, dacht ik beet te hebben. Een foute letter komt wel meer voor. De trouwakte verwees naar afkomst uit Emmen en in deze Drentse plaats vond ik een passend ouderpaar.

Dit bleek een stapeling van twee fouten: Emmen was ook de naam van een buurschap in Dalfsen, dus niks Drenthe. Maar er bleek toch ook nog een paar dat helemaal correct Hendrik Gerrits/Jennigje Rutgers heette, ook nog afkomstig uit de buurschap Lenthe. Jennigje was weduwe en had al een zoon. Hendrik en Jennigje kregen 3 dochters en 2 zoons, die op een na bij hun huwelijk (1818 – 1821, in Dalfsen) als Van Lenthe in de boeken gaan, evenals de eerdere zoon van Jennigje. De kinderen van zoon Hermen zijn in de Burgerlijke Stand terecht gekomen onder de naam Van Lente, zonder h dus. Alleen de jongste dochter, die in 1929 in Hattem trouwde, houdt als achternaam het patroniem Gerrits.

Vanaf het echtpaar Hendrik Gerrits/Jennigje Rutgers hielp de nodige vlijt ons nog wat verder terug. Bij het navlooien van alle aktes die dit paar betreffen kon het geboortejar van Hendrik worden herleid en in de als enige passende mogelijkheid de geboorte van een Hendrik met als ouderpaar Gerrit Arends en Hermine Gerrits aangetroffen. Verdere zekerheid wordt ontleend aan de voornamen van de oudste kinderen van Gerrit en Jennigje: die heetten hermina en Gerrit Jan. Ook de ouders en grootouders aan vaders kant van Gerrit Arendts hebben we inmiddels gevonden en zo zijn we iook voor deze tak in de 17de eeuwbeland

Zoon Gerrit Jan kreeg met zijn vrouw Willemina Brinkert ook 3 dochters en 2 zoons. Eén daarvan, Hendrik Jan verliet Dalfsen in het midden van de 19de eeuw. Hij kwam eerst in Rheden terecht, verhuisde rond 1877 naar Brummen en vestigde daar zijn ‘dynastie”.

Op een andere website zijn ook veel Van Lenthes verzameld, zie: Kwartierstaat van Henk van Lenthe. Deze Van Lenthes zijn uit dezelfde buurtschap in Dalfsen afkomstig, maar familiebanden heb ik niet kunnen aantreffen.