Könemannen

Wat kun je hier vinden?

Als je geboren bent als een Könemann, ben je eraan gewend dat die naam niet veel voorkomt en zelden goed geschreven wordt. Het duurde tot na mijn twintigste voordat ik iemand tegenkwam die een Könemann kende die geen direct familielid was. Een Schiedamse voetballende Könemann bleek zelfs enige landelijke bekendheid te hebben. Het 60-jarig huwelijk van mijn ouders in 2003 vormde de aanleiding om de familieroots beter in kaart te brengen.

Mijn grootvader Gerrit Könemann groeide op in een pleeggezin. Zijn moeder was vroeg overleden en zijn vader had geen onberispelijke levenswandel, waardoor de contacten tussen beiden heel schaars zijn gebleven. Dat beperkte de informatie in de familiekring. De zoektocht bracht me echter snel in de archieven van Rotterdam, Delft en Schiedam en daar bleek Könemann helemaal niet zo’n zeldzame naam te zijn. Tot mijn verrassing (onervaren genealoog als ik was) bleken er ook Könemannen onder allerlei vernederlandste namen rond te lopen. Omdat ik nog heel weinig van mijn voorouders wist, heb ik toen besloten mijn zoektocht ruim op te zetten. Daarom vind je op deze website een zo uitgebreid mogelijke verzameling van personen met de naam:

Könemann, Könnemann, Kuneman, Kunneman, Keuneman en soms nog andere varianten (zie meer hierover onder Familienaam).

Het gevolg is dat je op in de database niet slechts één samenhangende stamboom vindt, maar een flinke verzameling van (fragmenten van) stambomen en ook “losse” personen. Een tiental stambomen is uitgebreider (> 5 generaties), allemaal “Könemannen”, of daaraan verwant. Een nadere toelichting op de zoekstrategie en de herkomst van de gegevens tref je aan onder Verantwoording.

Genealogisch onderzoek levert niet alleen gegevens op over geboorte, huwelijk en sterfte, maar ook over maatschappelijke verschijnselen als immigratie, armoede en welvaart en interessante persoonlijke geschiedenissen. Onder de kopjes Geografie, Sociaal-economisch en Markant staan wat bevindingen die ik graag met mijn lezers wil delen.

Ik hoop dat deze website je plezier verschaft.

Hans Könemann (in de database te vinden als Willem Hans)