Könemann

Mijn betovergrootvader bleek niet de enige Könemann te zijn die in de voorbije eeuwen vanuit Duitsland naar Nederland getrokken is. De verdere zoektocht naar de herkomst van al deze Könemannen (die soms Kuneman, Kunneman of Keuneman gingen heten) heb ik uitgebreid beschreven op een aparte site: www.konemann.eu/genealogie

Ik volsta hier dan ook met een korte impressie van Warmsen. Maar allereerst: waar ligt Warmsen?

Warmsen ligt in de driehoek Osnabrück/Hannover/Bremen, met het hedendaagse comfortabeloe vervoer zo’n 4 uur rijden. Johann Heinrich moet er rond 1830 te voet heel wat langer over hebben gedaan:over de afstand van ongeveer 370 km. Een dag of 10?

Joha nn Hein rich was niet de eni ge die in die tijd uit Warmsen wegtrok. Ik heb in de archieven van Rotterdam heel wat inwoners aangetroffen en ook in de registers van immigraten die in New York aankwamen zijn verschillende Warmsenaren. Bij ons bezoek aan Warmsen in 2005 bleek het een rustig en welvarend dorp te zijn geworden. In het begin van de 19de eeuw moet er grote armoede geweest zijn.

Voor een fotografische impressie heb ik enkele beelden toegevoegd uit Warmsen, van het bezoekje dat Gert, Wil en ik daar in september 2005 hebben afgelegd. Verdere informatie is te vinden op de website van de “Samtgemeinde Uchte”.

De trek van Könemann vanuit Warmsen naar Nederland komt veel uitgebreider aan bod via de website:

De Genealogie van Könemann etc.