Faits divers

Hier zullen diverse wetenswaardigheden worden vermeld, die niet onder een van de andere rubrieken vallen.

Nog een andere tak: Karmiggelt / Carmiggelt

Naast deze vier takken met de achternamen van mijn grootouders, wil ik er hier nog één andere tak uitlichten. De grootmoeder van mijn opa Van Lenthe heette Karmiggelt. Dit is de tak met de langst bekende geschiedenis in onze familie. In Nederland is het beroemdste lid van deze familie de schrijver Simon Carmiggelt. De geschiedenis gaat echter nog veel verder terug. De eerste voorouder was Robert Carmichel, een Schot die in de tachtigjarige oorlog in het republikeinse leger diende, We zijn dan nog 4 generaties verder terug. Hij trouwde in 1608 op 18-jarige leeftijd in Tiel met Marritgen Cornelisdochter. Zijn naam leeft in Brummen voort als Karmiggelt, vaak ook met een C geschreven.

Meer informatie over deze tak: zie Carmichael Worldwide Genealogy.

De Maatschappij van Weldadigheid

Een tijdelijke plaats van verblijf in zowel de lijn van onze vader als onze moeder is de “Maatschappij van Weldadigheid” in Drenthe. Grootvader Gerrit Könemann kwam er in 1881 terecht als pleegkind, toen zijn vader niet meer voor hem zorgde. Dertig jaar (= 2 generaties) eerder was het de verblijfplaats van Jenneke Kaatman, mijn betovergrootmoeder (Zie Van Lenthe).

Wat valt er verder op?

Genealogie geeft heel wat stof tot nadenken. De leefomstandigheden van onze voorouders waren vaak heel mager, zoals afgeleid kan worden uit bijv. de beroeps- en huisvestingsgegevens. Voor de 20ste eeuw heeft bijna niemand enige vervolgopleiding genoten en wordt vrijwel alleen laaggeschoolde arbeid verricht. Pas in de 20ste eeuw neemt de kindersterfte aanmerkelijk af.

Ook de herkomst is voor onze begrippen opvallend: behalve een enkeling uit het naburige Duitsland, komen de voorouders uit een viertal provincies: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Protestants/katholieke huwelijken komen dan ook voor 1970 nauwelijks voor.